Mine kompetencer

Mine kompetencer:

Min uddannelsesmæssige baggrund er en pædagoguddannelse med terapeutisk overbygning. Det er en oplevelsesorienteret systemisk terapeutuddannelse, som tager 4 år. Den har jeg taget på instituttet  dfti.

Efter min uddannelse som pædagog, har jeg fået erfaring med småbørnspædagogik i børnehave, hvor jeg var souschef. Her har mit store interesseområde været børn i vanskeligheder, og den betydning den voksnes relationskompetence, har for udsatte børn og unge. Jeg er certificeret i relationsprogrammet ICDP. Jeg har ligeledes arbejdet på børnehjem i Morsø kommune, hvor jeg har haft observationsopgaver i forhold til forældreevne undersøgelser.

Jeg har arbejdet med Leg og Læring, hvor jeg har været tilknyttet et fritidscenter samtidigt med at være pædagog i en 2. klasse. Her har temaer som mobning og udsatte børn været mit fokuspunkt. Jeg har erfaring med indskolingsbørn og AKT opgaver.

På ungeområdet har jeg arbejdet som uddannelsesvejleder, mentor og kontaktperson, og jeg arbejder gerne med grupper af børn og unge, da det med min erfaring, giver en helt speciel dynamisk proces.