Velkommen

Jeg er født i 1972 her i Skive. Min barndom og mit liv indtil nu har været fyldt af relationer. Mange forskellige personligheder er kommet i mit barndomshjem, og jeg har altid interesseret mig for mennesker, og hvorfor de handlede, som de nu gjorde.

Det førte mig til en uddannelse som pædagog, hvor jeg har fået erfaring med småbørnspædagogik. Her har mit store interesseområde været børn i vanskeligheder, og den betydning den voksnes relationskompetence, har for udsatte børn og unge. Jeg er certificeret i relationsprogrammet ICDP. Jeg har arbejdet på børnehjem i Morsø kommune, hvor jeg har haft observationsopgaver i forhold til forældreevneundersøgelser.
Skolebørn har jeg også lidt erfaring med. Her har temaer som mobning og udsatte børn har været mit fokuspunkt.

På ungeområdet har jeg arbejdet som uddannelsesvejleder, mentor og kontaktperson, og jeg arbejder gerne med grupper af børn og unge, da det med min erfaring, giver en helt speciel dynamisk proces.

Min uddannelsesmæssige baggrund er en pædagoguddannelse med terapeutisk overbygning. Det er en oplevelsesorienteret systemisk familie, par og psykoterapeutuddannelse, som har varet 4 år. Den har jeg taget på  dfti.